DJ Krush - Jaku

DJ Krush - Jaku


这张新作是他出道以来日本音乐意味最重的一张,Krush将黑丝绒般的合成交响乐之声与日本传统乐器的真实演奏糅合了在一起:十三弦古筝的弹奏、尺八的吹鸣融在低沉滞重的抽象hip hop/trip hop节奏之中,再加上好莱坞黑色侦探电影音乐的紧张碎片,鬼祟、潮湿、阴暗、布满灰尘的电子音效,营造出霓虹灯管闪烁的东方大都市深处特有的迷离意境。


01 Still Island (feat. Shuuzan Morit.m4a DJ Krush featuring Shuuzan Morita
02 Road To Nowhere.m4a DJ Krush
03 Nosferatu (feat. Mr. Lif).m4a DJ Krush featuring Mr. Lif
04 The Beginning.m4a DJ Krush
05 Transition.m4a DJ Krush
06 Stormy Cloud (feat. Ken Shima).m4a DJ Krush featuring Ken Shima
07 Univearth (feat. Tetsuro Naito).m4a DJ Krush featuring Tetsuro Naito
08 Decks-Athron (feat. Tatsuki).m4a DJ Krush featuring Tatsuki
09 Kill Switch (feat. Aesop Rock).m4a DJ Krush featuring Aesop Rock
10 Pretense.m4a DJ Krush
11 Slit of Cloud (feat. Akira Sakata.m4a DJ Krush featuring Akira Sakata
12 Passage.m4a DJ Krush
13 Beyond Raging Waves (feat. Shin'i.m4a DJ Krush featuring Shin'ichi Kinoshita
14 Distant Voices.m4a DJ Krush
15 Song 2.m4a DJ Krush
Directories: 1, Files: 15, Size: 134,812,341 B

tw.png hk.png us.png

百度网盘 链接:下载地址链接 密码:msud
MEGA云盘 下载地址链接

[/su_tab]